Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: Δημοσιεύθηκαν οι καλές διδακτικές πρακτικές

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της επιτροπής επιλογής Καλών Διδακτικών Πρακτικών που συστάθηκε στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης, με βάση την ανοιχτή και δημόσια πρόσκληση στην οποία είχαν λάβει μέρος 570 εκπαιδευτικοί.

Οι καλές διδακτικές πρακτικές που επελέγησαν θα αποτελέσουν μέρος του επιμορφωτικού υλικού του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης.

Τα τελικά αποτελέσματα είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης (http://zeus.pi-schools.gr/epimorfosi/library/kp/)

Δεν υπάρχουν σχόλια: