Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν εισβάλει κυριολεκτικά στη ζωή μας. Μαθητές όλων των ηλικιών περνούν αρκετές ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των μαθητών σε ποικίλες παιδαγωγικές δραστηριότητες. Τα δημόσια σχολεία όμως, δυστυχώς, δεν ήταν έτοιμα για να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αν και όλοι οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί φορείς διαθέτουν και κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση με πλούσιο εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό υλικό, παρ` όλα αυτά, το δημόσιο σχολείο συνεχίζει να βαδίζει στον ίδιο δρόμο που βάδιζε και πριν σαράντα  χρόνια, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις Τ.Π.Ε.
Ψάχνοντας τα αίτια αυτής της πραγματικότητας, εύκολα θα μπορούσαμε να βρούμε τα εξιλαστήρια θύματα. Οι εκπαιδευτικοί! Δε συνεργάζονται. Αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες. Τους λείπει η τεχνογνωσία. ..
Ως εκπαιδευτικός στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στα δημόσια σχολεία, παρατήρησα ότι ακόμη και οι κάτοχοι της τεχνογνωσίας και οι διδάκτορες στην εκπαιδευτική τεχνολογία συνεχίζουν να διδάσκουν με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο, διανθίζοντας ελάχιστα τη διδασκαλία τους σε ορισμένα  μαθήματα  με κάποιο εποπτικό υλικό.
Αν και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός, σ` αυτήν την περίπτωση δεν αρκεί μόνο η θέληση από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Θα πρέπει να υπάρξει καθολική αποδοχή για τη σημασία της εκπαίδευσης και την ανάγκη να επενδυθούν χρήματα στα δημόσια σχολεία που θα γίνουν εργαλεία στα χέρια εκπαιδευτικών και μαθητών.
Όταν θα πάψουν να υπάρχουν εργαστήρια πληροφορικής στα σχολεία με δέκα υπολογιστές, εκ` των οποίων λειτουργούν οι πέντε και σ` αυτούς λείπουν τα πιο διαδεδομένα προγράμματα εφαρμογών, όταν δε θα είναι χρονοβόρα διαδικασία το να χρησιμοποιήσεις κάποιο εποπτικό υλικό κατά τη διάρκεια του μαθήματος, μετακομίζοντας στο εργαστήριο πληροφορικής που ήδη προανέφερα, τότε πολλοί θα είναι οι εκπαιδευτικοί που θα δουν με άλλη ματιά την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Δημιουργία Ιστολογίου

Το Διαδίκτυο  προσφέρει έναν διαδεδομένο τρόπο πληροφόρησης και επικοινωνίας, ειδικά για την καινούρια γενιά. Η Εκπαίδευση οφείλει να το χρησιμοποιήσει, με σύνεση πάντα, λόγω των τεράστιων δυνατοτήτων του και την αποδοχή του από τους νέους στους οποίους απευθύνεται. Το Διαδίκτυο συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση το βιβλίο. Πάνω σ` αυτή τη βάση δημιουργήθηκε και το παρόν ιστολόγιο.