Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Δημιουργία Ιστολογίου

Το Διαδίκτυο  προσφέρει έναν διαδεδομένο τρόπο πληροφόρησης και επικοινωνίας, ειδικά για την καινούρια γενιά. Η Εκπαίδευση οφείλει να το χρησιμοποιήσει, με σύνεση πάντα, λόγω των τεράστιων δυνατοτήτων του και την αποδοχή του από τους νέους στους οποίους απευθύνεται. Το Διαδίκτυο συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση το βιβλίο. Πάνω σ` αυτή τη βάση δημιουργήθηκε και το παρόν ιστολόγιο.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: