Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Πορεία προς το Σύνταγμα.20 10 2011.


Βίντεο με στιγμιότυπα από μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 35 χρόνια. Αφορμή το πολυνομοσχέδιο και η ψήφιση του από την κυβέρνηση το οποίο αποτελεί ταφόπλακα στα όνειρα για ένα καλύτερο αύριο για τους εργαζομένους. 20/10/2011.

Μεταφορτώθηκε από το χρήστη peireotikosteki την 20 Οκτ 2011

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

ΔΟΕ: Ανάλυση του νέου μισθολογίου για τους εκπαιδευτικούς (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) - Αναλυτικοί πίνακες, του Γιάννη Μπαλάγκα


Πως διαμορφώνονται οι βασικοί μισθοί των βαθμών και των Μ.Κ της Π.Ε κατηγορίας
Ο υπάλληλος εισέρχεται με τον ΣΤ βαθμό και βασικό μισθό 1092 €. όπου και παραμένει για 2 συνεχή χρόνια. Μετά τη δοκιμαστική περίοδο της διετίας ο υπάλληλος μονιμοποιείται, εφόσον κριθεί ικανός από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Στη συνέχεια εισέρχεται στον Ε βαθμό. Στο βαθμό  Ε μετά από διετία θα πάρει το πρώτο Μ.Κ του βαθμού και μετά από μία δεύτερη διετία, αφού θα έχει συμπληρώσει 4 έτη στο βαθμό, θα κριθεί για τον Δ βαθμό. Επειδή όμως στον Δ βαθμό θα προαχθεί το 90% των υπαλλήλων, το 10% που δεν θα προαχθεί θα παραμείνει στον ίδιο βαθμό αλλά θα πάρει το δεύτερο Μ.Κ. του βαθμού. Το ίδιο γίνεται και στους άλλους βαθμούς. 

 Στους βαθμούς  Β και Α τα Μ.Κ χορηγούνται ανά τριετία , με την προϋπόθεση πάντα ότι από τις εκθέσεις αξιολόγησης θα επιτυγχάνεται η υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας τουλάχιστον κατά 50%.         

Τα ΜΚ αυτών των βαθμών καλύπτουν το σύνολο του εργασιακού βίου του υπαλλήλου μέχρι την αποχώρησή του από την υπηρεσία . Δηλ. ένας που στα  20 χρόνια υπηρεσίας, έχει εξαντλήσει το Β βαθμό και έχει πάρει και το  πρώτο Μ.Κ του βαθμού,   μπορεί , εφόσον δεν μπορέσει να προαχθεί στον Α βαθμό, να παραμείνει στο Β βαθμό μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου , παίρνοντας ανά τριετία Μ.Κ . Το ίδιο γίνεται και στον Α βαθμό. Εάν μετά από κάποια χρόνια, ανήκει στο προνομιούχο ποσοστό του 20% και φθάσει στον Α βαθμό, μπορεί ανά τριετία μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου να παίρνει Μ.Κ.

Κατάταξη σε βαθμούς του υπηρετούντος προσωπικού

Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου για το νέο μισθολόγιο, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας  ως εξής:
αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ ,
ββ)  με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθμό Ε,
γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθμό Δ,
δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι τρία (23) έτη,  στο βαθμό Γ
εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι τρία (23) έτη , στο Βαθμό Β.
Για την κατάταξη των υπαλλήλων που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική κατάταξη έξι (6)  έτη και για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου αφαιρούνται δύο (2) έτη

Kατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια του υπηρετούντος προσωπικού 
    
Οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ οι υπάλληλοι με πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού.

Αναδημοσίευση από alfavita

Ετήσιες μεικτές αποδοχές εκπαιδευτικών σε διάφορες χώρες

Αναδημοσίευση από Δ.Ο.Ε.