Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Καταργήσεις και συγχωνεύσεις Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων

Ιδρύονται 3 6/θεσια Δημοτικά σχολεία - 18 οργανικές θέσεις.
Ιδρύεται 1 1/θεσιο Νηπιαγωγείο - 1 οργανική θέση.
Προάγονται 2 Δημοτικά σχολεία -  5 οργανικές θέσεις.
Υποβιβάζονται 34 Δημοτικά σχολεία - 61 οργανικές θέσεις.
Υποβιβάζονται 5 Νηπιαγωγεία - 5 οργανικές θέσεις.
Συγχωνεύονται 27  Δημοτικά σχολεία - 52 οργανικές θέσεις.
Συγχωνεύονται 13 Νηπιαγωγεία -15 οργανικές θέσεις.
Καταργούνται 32 Δημοτικά σχολεία - 119 οργανικές θέσεις.
Καταργούνται 89 Νηπιαγωγεία - 114 οργανικές θέσεις.
Η διαφορά αυτών:Χάνονται 342οργανικές θέσεις+++. (Υπάρχουν και οι διευθυντές, οι ειδικότητες ...)
Και μη χειρότερα! 
Καταργήσεις και συγχωνεύσεις  δημοτικών σχολείων σχολείων και Νηπιαγωγείων εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: