Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Δύο υποψήφιοι για μία θέση διευθυντή στα σχολεία του Νομού Μαγνησίας

Περίπου δύο υποψήφιοι για μια θέση Διευθυντή είναι η αναλογία των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για τις θέσεις διευθυντών στα σχολεία του Νομού Μαγνησίας. Η προθεσμία έληξε χθες και τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες για τις επόμενες διαδικασίες, όπως η συνέντευξη.

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι θέσεις των διευθυντών Δημοτικών από τετραθέσια και άνω ανέρχονται στις 85, ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις 75. Συνολικά για τα επόμενα τέσσερα χρονιά που είναι η θητεία των διευθυντών, θα τοπο­θετηθούν 160 εκπαιδευτικοί στις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων. Οι δάσκαλοι που υπέβαλαν αίτηση για τη θέση διευ­θυντή στα Δημοτικά, ανέρχονται στους 140 περίπου, ενώ γύρω στις 160 είναι σε γενικές γραμμές ο αριθμός και για τους καθηγητές. Συνολικά οι υποψήφιοι ανέρχονται στους 300 περίπου και διεκδικούν 160 θέσεις. Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών στη επαγγελματική εκπαίδευση, όπου τις δεκατέσσερις θέσεις διευθυντών σε Λύκεια και ΣΕΚ διεκδικούν 45 περίπου εκπαιδευτικοί. Από φέτος το συμβούλιο επιλο­γής των διευθυντών από πενταμελές γίνεται επταμελές. Επίσης υπάρχουν αλλαγές και στη δια διαδικασία της συνέντευξης. Πιο συγκεκριμένα θα υπάρχει τρά­πεζα θεμάτων που θα ρωτώνται οι υποψήφιοι, ενώ οι απαντήσεις θα καταγράφονται με κασετόφωνο. Παράλληλα η βαθμολογία θα είναι τεκμηριωμένη. Μέχρι στιγμής το υπουργείο δεν έχει ανακοινώσει πότε θα γίνει η συνέντευξη. Η προκήρυξη για το συμβούλιο επιλογής θα βγει σε λίγες ημέρες, όπως τόνισε η πε­ριφερειακή διευθύντρια εκπαί­δευσης κ. Κωνσταντία Πράντζου που χθες βρέθηκε στο Βόλο.

Φώτης Σπανός – Θεσσαλία Βόλου


Δεν υπάρχουν σχόλια: